zapri razširjeni pogled rodovnika
1. generacija 2. generacija 3. generacija 4. generacija 5. generacija
Uran von Bayern
 • Uran von Bayern
 • 26.05.1988
 • DZB 101253
 • Na voljo le registriranim uporabnikom
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • 0.00 cm / 0.00 kg
 • HD 2
Ingor von Bayern
 • Ingor von Bayern
 • 16.06.1981
 • DZB 92990
 • Na voljo le registriranim uporabnikom
 • Dobermann (black with rustred blace)
Kassandra von Bayern
 • Kassandra von Bayern
 • 15.05.1983
 • DZB 94917
 • Na voljo le registriranim uporabnikom
 • Dobermann (black with rustred blace)
Granit von Bayern
 • Granit von Bayern
 • 19.10.1979
 • DZB 91454
 • Na voljo le registriranim uporabnikom
 • Dobermann (black with rustred blace)
Coco von Bayern
 • Coco von Bayern
 • 17.08.1976
 • DZB 88149
 • Na voljo le registriranim uporabnikom
 • Dobermann
Onix vom Falltor
 • Onix vom Falltor
 • 24.12.1978
 • DZB 90602
 • Na voljo le registriranim uporabnikom
 • Dobermann (black with rustred blace)
Heidi von Bayern
 • Heidi von Bayern
 • 28.11.1980
 • DZB 92448
 • Na voljo le registriranim uporabnikom
 • Dobermann
Branko von Bayern
Dixi vom Kirchbühl
Armin von der Eich
Czilla vom Wehrwinkel
Eick vom Eschenhof
Farah vom Falltor
Enno von Bayern
Coco von Bayern
Shakira von Bayern
 • Shakira von Bayern
 • 23.11.1986
 • DZB 99660
 • Na voljo le registriranim uporabnikom
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • Manfred Lerner
 • 0.00 cm / 0.00 kg
 • HD 2
Granit von Bayern
 • Granit von Bayern
 • 19.10.1979
 • DZB 91454
 • Na voljo le registriranim uporabnikom
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • HD2
Heidi von Bayern
 • Heidi von Bayern
 • 28.11.1980
 • DZB 92448
 • Na voljo le registriranim uporabnikom
 • Dobermann
 • HD-1
Branko von Bayern
 • Branko von Bayern
 • 24.02.1976
 • DZB 87448
 • Na voljo le registriranim uporabnikom
 • Dobermann (brown with rustred blace)
Dixi vom Kirchbühl
Enno von Bayern
 • Enno von Bayern
 • 28.09.1978
 • DZB 90379
 • Na voljo le registriranim uporabnikom
 • Dobermann
Coco von Bayern
 • Coco von Bayern
 • 17.08.1976
 • DZB 88149
 • Na voljo le registriranim uporabnikom
 • Dobermann
Milo vom Forellenbächle
Czilla vom Wehrwinkel
Falk vom Rotbachtal
Zira vom Frankenland
Yago vom Ellendonk
Dixi vom Kirchbühl
Armin von der Eich
Czilla vom Wehrwinkel